Nama : Fikrul irsyad 1401140349

M. Syauqi 1401140239

M. Farid 1401142360

Naufaldy Mahas 1401142371

“Hachi Toys”

Berdasarkan website view kami yang berjumlah 60,056 view, Facebook kami mempunyai 1,388 Pengikut, 1,298 Pengikut di Instagram Hachitoys, dan Adders Line sebanyak 5,532 serta kami telah menjual produk di luar daerah Telkom University. Kami merasa layak untuk menjadi peringkat pertama.

Evidance berada di lampiran berupa word.